Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 119 

Meltex Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

 

Kaupunkirakennelautakunta 23.08.2023 § 119  

502/02.08.00/2023  

 

 

Valmistelija työpäällikkö Mikko Takkula

 

Meltex Oy on tarjouskilpailun tarjoajana tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen Kokkolan kaupungin kaupunkirakennelautakunnan 21.6.2023 tekemästä hankintapäätöksestä § 106 (502/02.08.00/2023) vesi- ja viemärimateriaalien sekä kaivojen hankinnasta ajalle 1.7.2023- 31.5.2025. Muita tarjoajia on tiedotettu hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulosta.

 

Meltex Oy vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että hankintayksikön tulee poistaa hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena oleva hankintapäätös, jolla Dahl Suomi Oy on valittu vesi- ja viemärimateriaalien sekä kaivojen hankintaa koskevan tarjouskilpailun voittajaksi ja hankintayksikön tulee kilpailuttaa hankinta uudelleen. Hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vastainen eikä sen perusteella ole saatu vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjousten vertailu on myös suoritettu virheellisesti ja hankintapäätös on ollut epäselvä.

 

Hankintayksikkö on tutkinut ja arvioinut hankintaoikaisuvaatimuksen vaatimukset ja niiden perustelut. Tarjouskilpailun voittajaksi ei ole hankintapäätöksessä valittu Dahl Suomi Oy:tä vaan Uponor Infra Oy. Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä. Se on mahdollistanut tarjouspyynnön mukaisten tarjousten tekemisen ja tarjousvertailun.

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyssä hankintayksikkö on havainnut, että Dahl Suomi Oy on ilmoittanut tarjoushintansa pelkästään tarjouslomakkeen kohdassa: "Alennettu veroton hinta tarjoajan varastolla", kun pisteytystä varten on tarjoushinnat tullut tarjouspyynnön mukaisesti ilmoittaa myös tarjouslomakkeen kohdassa: "Alennettu veroton hinta kaupungin varastolla". Tästä syystä tarjousvertailutaulukkoa on korjattava ja poistettava hintapisteet Dahl Suomi Oy:ltä. Dahl Suomi Oy:n sijoitus tarjouskilpailussa ei tästä korjauksesta johtuen muutu.

 

Lisäksi havaittiin, että hankintapäätöksen valmistelussa Uponor Infra Oy:n tarjoushinnasta on virheellisesti vähennetty Dahl Suomi Oy:n tarjouksessa ilmoittama 1,1 %:n suuruinen alennus. Hankintapäätös ja tarjousvertailutaulukko on tältä osin korjattava ja Uponor Infra Oy on valittava sopimustoimittajaksi sen itse tarjouksessaan ilmoittamalla tarjoushinnalla.

 

Liite A § 119 Tarjouspyyntö

 

Liite B § 119 Vertailutaulukko

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

 Hankintalain 132 §:n mukaisena hankintaoikaisuna Kokkolan kaupungin kaupunkirakennelautakunta poistaa 21.6.2023 tekemänsä hankintapäätöksen § 106. Tehdyn uuden tarjousvertailun perusteella Uponor Infra Oy valitaan sopimustoimittajaksi 292 465,34 euron tarjoushinnalla.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.