Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.06.2023/Pykälä 108Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

 

Kaupunkirakennelautakunta 29.03.2023 § 55 

 

 

 

Valmistelijat hankekoordinaattori Rosanna Telaranta, yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg, kaupunginpuutarhuri Sini Sangi

 

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelusta päätettiin kaupunkirakennelautakunnassa 19.1.2022.

 

Hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta käynnistettiin suunnittelutyöryhmän aloituspalaverilla 26.1.2022. Kansallisten kaupunkipuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnasta on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 70 §:ssä. Hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristöministeriö.

 

Hoito- ja käyttösuunnitelman tarjoaa välineitä alueen kaupunkiluonnon ja rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämiseen laajana ja eheänä kokonaisuutena. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään Kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja kehittämisen periaatteet ja annetaan konkreettisia ohjeita, jotka ohjaavat kohti yksityiskohtaisempia suunnitelmia sekä puistoalueen käytännön hoitotoimenpiteitä.

 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa tuodaan esiin perustamispäätöksessä alueen olennaisten arvojen säilyttämiseksi hoitoon ja käyttöön liittyen tehdyt määräykset. Määräykset otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) nojalla Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston alueella tapahtuvassa kaavoituksessa ja muussa alueeseen vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.  Hoito- ja käyttösuunnitelma ohjaa kaupunkia ja muita alueen toimijoita hoitamaan ja kehittämään kansallista kaupunkipuistoa luonnon- ja kulttuuriperinnöllisiä arvoja vaalien ja vahvistaen. Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu vahvistamaan alueen arvoja yhteistyössä alueen toimijoiden, käyttäjien, asiantuntijoiden sekä paikallisen ELY-keskuksen kanssa.

 

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on jaettu hoito- ja käyttösuunnitelmaan sekä kohdekohtaisiin kohdekortteihin. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa käydään läpi aluetta ja sen kehittämistä kokonaisuutena ja esitellään kaupunkipuiston neljä osa-aluetta. Kohdekorteissa käydään läpi kohdekohtaiset hoidon- ja käytön tavoitteet. Kohdekortit ovat päivittyvä työkalu, joilla huomioidaan kohteiden kehittyminen, ja joihin päivitetään kohteissa tehdyt toimenpiteet ja muutokset.

 

Liite A § 55  Hoito- ja käyttösuunnitelma

Liite B § 55  Kohdekortit

Liite C § 55  Hoito- ja käyttösuunnitelman liitteet

 


Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa hoito- ja käyttösuunnitelman nähtäville 06.04. – 07.05.2023 kuulemista varten.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

 

 

Kaupunkirakennelautakunta 21.06.2023 § 108  

774/10.03.01.00/2021  

 

 

Valmistelijat   hankekoordinaattori Rosanna Telaranta, vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg, kaupunginpuutarhuri Sini Sangi 

 

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelusta päätettiin kaupunkirakennelautakunnassa 19.1.2022. 

 

Hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta käynnistettiin suunnittelutyöryhmän aloituspalaverilla 26.1.2022. Kansallisten kaupunkipuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnasta on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 70 §:ssä. Hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristöministeriö. 

 

Hoito- ja käyttösuunnitelman tarjoaa välineitä alueen kaupunkiluonnon ja rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämiseen laajana ja eheänä kokonaisuutena. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään Kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja kehittämisen periaatteet ja annetaan konkreettisia ohjeita, jotka ohjaavat kohti yksityiskohtaisempia suunnitelmia sekä puistoalueen käytännön hoitotoimenpiteitä. 

 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa tuodaan esiin perustamispäätöksessä alueen olennaisten arvojen säilyttämiseksi hoitoon ja käyttöön liittyen tehdyt määräykset. Määräykset otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) nojalla Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston alueella tapahtuvassa kaavoituksessa ja muussa alueeseen vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa.  Hoito- ja käyttösuunnitelma ohjaa kaupunkia ja muita alueen toimijoita hoitamaan ja kehittämään kansallista kaupunkipuistoa luonnon- ja kulttuuriperinnöllisiä arvoja vaalien ja vahvistaen. Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu vahvistamaan alueen arvoja yhteistyössä alueen toimijoiden, käyttäjien, asiantuntijoiden sekä paikallisen ELY-keskuksen kanssa. 

 

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on jaettu hoito- ja käyttösuunnitelmaan sekä kohdekohtaisiin kohdekortteihin. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa käydään läpi aluetta ja sen kehittämistä kokonaisuutena ja esitellään kaupunkipuiston neljä osa-aluetta. Kohdekorteissa käydään läpi kohdekohtaiset hoidon- ja käytön tavoitteet. Kohdekortit ovat päivittyvä työkalu, joilla huomioidaan kohteiden kehittyminen, ja joihin päivitetään kohteissa tehdyt toimenpiteet ja muutokset. 

   

NÄHTÄVILLÄ OLO 

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on ollut nähtävillä kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä 06.04. - 07.05.2023 kuulemista varten. Nähtävillä olon aikana hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskien saatiin yksi lausunto sekä yksi mielipide. 

 

Lausunnossa haluttiin selkeyttää termien käyttöä, erityisesti metsätalouteen liittyvissä tekstiosuuksissa. Lausunnon pohjalta muutettin virkkeitä, joissa on käytetty termiä ”talousmetsien käsittely” muotoon ”sopimaton metsien käsittely” sekä termi 

”luonnonmetsät” muotoon ”arvokkaat elinympäristöt”. Lausunnossa tuotiin esiin, että tietyillä Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston alueilla ei harjoiteta metsästystä ja että metsästys tulisi poistaa näiden kohteiden uhkatekijöistä. Suunnitteluryhmä katsoo, että metsästystä ei poisteta uhkatekijöistä, sillä se on uhkatekijä alueen lajistolle riippumatta siitä, harjoitetaanko metsästystä kyseisellä pesimäalueella. 

 

Mielipiteessä tuotiin esiin tarkennuksia ja huomiota tekstisisältöön erityisesti kaupunkialueen kohteissa. Mielipiteessä tuotiin esille tarve suojelutilanteen tarkastamiselle siirtolapuutarhan alueen, Laululavan, sekä joidenkin Mäntykankaan osa-alueiden osalta. Tulevissa kaavoituksissa tutkitaan suojelumerkintöjen tarkennustarpeet.  

 

Lausunto ja mielipide on käyty tarkemmin läpi liitteessä A Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma/ Lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet. 

 

Liite A § 108 Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma/ Lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet 

Liite B § 108 Hoito- ja käyttösuunnitelma 

Liite C § 108 Kohdekortit 

Liite D § 108 Hoito- ja käyttösuunnitelman liitteet 

 

 

Kaupunkiympäristöjohtaja

 

Kaupunkirakennelautakunta päättää:  

  1. hyväksyä hoito- ja käyttösuunnitelman liitteen 1 mukaiset vastineet lausuntoihin ja mielipiteeseen. 
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma esittämistä Ympäristöministeriölle hyväksyttäväksi. 

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.