Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 83


 

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja työohjelma

 

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 83  

520/00.03.00/2023  

 

 

Valmistelija sisäinen tarkastaja Mia Försti

 

 Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain 14 luvun py­­läs­sä 121 sekä kaupungin hallintosäännössä pykälissä 66 - 68.

 

 Tarkastuslautakunnan työ jaksotetaan painopistealueittain koko toi­mi­kau­del­le siten, että kaupungin eri toimielinten alaiset keskeiset teh­­­alu­eet ja toiminnot käydään läpi valtuuston asettamien toi­min­nan ja talouden tavoitteiden arviointia varten.

 

 Lautakunnan arviointityön painopistealueet vuodelle 2023 ovat Sivistystoimen alaiset tehtäväalueet: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, museopalvelut sekä kirjastopalvelut.

 

 Esitys tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaksi ja vuosittaiseksi työ­oh­jel­mak­si ajalla syksy 2023 - kevät 2024 ovat oheismateriaalina lau­ta­kun­nan jäsenillä.

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman ja vuosittaisen työ­oh­jel­man ajalle syksy 2023 - kevät 2023 ohjeellisena noudatettavaksi.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.