Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 88


 

Päivitykset sidonnaisuusilmoituksiin

 

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 88  

101/00.03.02/2023  

 

 

Valmistelija sisäinen tarkastaja Mia Försti

 

 Kuntalain 84 §:ssä säännellään kunnan luottamushenkilön ja vi­ran­hal­ti­jan sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Ilmoitusvelvollinen on itse vas­tuus­sa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, lisäksi henkilöllä it­sel­lään on velvollisuus ilmoittaa muutoksista sekä korjata virheelliset tie­dot sidonnaisuuksissa.

 

 Uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset on päivitettävä jul­kais­tuun rekisteriin ilman viivytystä. Tämän hoitaa sisäinen tarkastaja. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­la on velvollisuus tarkastaa si­don­nai­suus­il­moi­tuk­set sekä muutokset.

 

 Yhteenveto si­don­nai­suus­il­moi­tusten muutoksista on toimitettu oheismateriaalina tarkastuslautakunnan jäsenille.

 

Puheenjohtaja Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten muutokset ja ilmoittaa ne kootusti kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.