Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 188


 

Työllisyysalueen valmisteluvaiheeseen liittyvät Keski-Pohjanmaan kuntien linjaukset

 

Kaupunginhallitus 08.05.2023 § 188  

283/14.07.02.01.00/2023  

 

 

Valmistelija Työllisyyspäällikkö Sanna-Mari Levijoki, hallintoasiantuntija Mikko Nikkilä, hallintojohtaja Ben Weizmann ja strategiapäällikkö Piia Isosaari

 

Lakipaketti julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä vahvistettiin 23.3.2023.  Lakiuudistuksen mukaan kunnat voivat järjestää palvelut itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle tai kunnalle. Kunnat, joiden työvoiman määrä ylittää 20 000 henkilöä, voivat järjestää palvelut itse. Mikäli kunnan työvoiman määrä alittaa 20 000 henkilöä, kunnan tulee perustaa yhden tai useamman kunnan kanssa työllisyysalue. Työllisyysalueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäyntialueen kannalta toimiva alue sekä siihen tulee lähtökohtaisesti sisällyttää alueen keskuskaupunki.

 

Keski-Pohjanmaan maakunnassa TE-palvelujen siirtoa kuntiin valmistelee Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun laajennettu yhteistyöelin. Keski-Pohjanmaan kunnat (Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli), Kaustisen seutukunta, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjanmaan ELY-keskus ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite ovat nimenneet edustajansa laajennettuun yhteistyöelimeen.

 

Kuntien ja muodostettavien työllisyysalueiden on ilmoitettava 31.10.2023 mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle, miten työllisyyspalvelut alueella on tarkoitus järjestää vuoden 2025 alusta lähtien. Valmistelutyön etenemisen kannalta on tässä vaiheessa päätettävä, lähdetäänkö työllisyysaluetta valmistelemaan kuntayhtymän vai vastuukuntamallin pohjalta. Yhteistyöelin on päättänyt esittää alueen kunnille ja kaupungeille, että työllisyysaluevalmistelua jatketaan vastuukuntamallilla, jossa isäntäkuntana toimii Kokkolan kaupunki. Yhteistä toimielintä koskeva sopimus hyväksytään kaikissa perustettavan työllisyysalueen osakaskuntien valtuustoissa (KL 52§).  Samassa yhteydessä tulee esittää työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelma, jossa mm. määriteltäisiin taloudelliset ja henkilöstöresurssit sekä muut palvelujen tuottamisen ratkaisut.

 

Vastuukuntamallissa vastuuviranomaisena toimivan kunnan ja työllisyysalueen muiden kuntien on mahdollista sopia mm. palvelutuotannosta sekä resurssien ja kustannusten jakautumisesta alueella. Järjestämiseen liittyvä sopimus on tarkoitus valmistella toukokuun aikana ja viedä valtuustoihin hyväksyttäväksi alkusyksystä 2023. Sopimusta valmistelevaa ryhmää johtaa Kokkolan kaupunginjohtaja.

Kuntien, jotka valmistelevat yhteistoiminta-alueiden muodostamista tulee huomioida valmistelussa lakisääteinen yhteistoimintavelvoite. Yhteistoimintamenettelyssä käydään läpi alueiden muodostamisen perusteet, erilaiset vaihtoehdot työllisyyspalveluiden järjestämiselle sekä niiden vaikutukset henkilöstölle. Yhteistoimintaneuvottelut tulee käydä ennen kuin työllisyyspalveluiden järjestäminen yhteistoiminta-alueella on ratkaistu.

 

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää, että

 

1  TE-palvelut 2024 -uudistusta valmistellaan Keski-Pohjanmaan  alueen työllisyyden hoidon osalta vastuukuntamallilla, jossa isäntäkuntana toimii Kokkolan kaupunki,

 

2  järjestämisvastuusta laaditaan perustettavan työllisyysalueen osakaskuntien valtuustojen hyväksymä sopimus yhteisestä toimielimestä,

 

3  palveluiden järjestämiseen liittyen laaditaan työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelma,

 

4 TE-palvelut 2024 -uudistusta koskeva valmisteluaikataulu

 merkitään tiedoksi,

 

5 kaupunki käynnistää tarvittavat yhteistoimintamenettelyt

 työllisyysalueen muodostamiseen liittyen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.