Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Työllisyysavustusten kriteerit

 

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 31  

102/02.05.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Työllisyyspäällikkö Sanna-Mari Levijoki

 

Kokkolan kaupunginhallitus päätti (§609) 14.12.2021 siitä, että Kokkolan kaupungin harkinnanvaraisen työllistämisen 500 000 eurosta voidaan käyttää 200 000 euroa yhdistyksille myönnettäviin avustuksiin. Tarkoitus on hyödyntää tätä rahoitusta yhdistyksille maksettavien työkokeilijoiden ja palkkatuella työllistettävien ohjauskuluihin.

 

Kokkolalaisilla ja Kokkolassa säännöllisesti toimivilla yhdistyksillä on siten 1.1.2022 mahdollista hakea työllisyysavustusta Kokkolan kaupungilta. Kaupungin työllisyyspalvelut myöntää avustusta harkinnanvaraisesti jäljempänä määriteltävien myöntöperusteiden mukaisesti ja työllisyyspalveluiden määrärahan puitteissa.

 

Avustus voi kohdentua yhdistyksen ohjausresurssiin, osaksi työllistettyjen palkkauskustannuksia ja vähäisessä määrin työllistämisestä aiheutuviin välttämättömiin kustannuksiin. Avustusta ei myönnetä sellaiseen toimintaan, johon kaupunki on myöntänyt muuta avustusta tai johon yhdistys saa hankeavustusta.

 

Yhdistyksille ja järjestöille työkokeilijasta myönnettävä avustus on 350 €/ kk enintään 6 kuukauden ajalta. Palkkatuella työllistetystä sekä oppisopimusopiskelijasta vastaavasti 400 €/ kk enintään 8 kuukauden ajalta edellyttäen, että yhdistys tai järjestö työllistää työttömän työnhakijan yli 80 prosentin työajaksi. Yhteensä avustusta myönnetään vuonna 2022 työllisyyspalveluiden määrärahojen puitteissa enintäänkin 200 000 euroa vuodessa.

 

Avustuksen haku on kaksivaiheinen. Aluksi yhdistykset ilmoittautuvat halukkaaksi avustuksen hakijaksi. Haku tapahtuu sähköisesti. Haun yhteydessä yhdistyksiltä edellytetään:

-         Yhdistysrekisteriote

-         Toimintasuunnitelma 2022 tai kuvaus toiminnasta vuonna 2022

-         Talousarvio 2022

-         Yhdistyksen hallituksen päätös hakea avustusta

-         Tilinpäätös 2021

 

 Muita avustuksen edellytyksiä ovat:

-          Yhdistyksen kotipaikka on Kokkola ja/tai se toimii säännöllisesti Kokkolassa

-          Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta ja suunnitelmallista. Uusien yhdistysten osalta arviointi tehdään kokonaisarviointina.

-          Toiminnan tulee tukea Kokkolan kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteita, edistää kokkolalaisten pitkäaikaistyöttömien etenemistä työhön tai koulutukseen sekä vahvistaa heidän osaamistaan. Työllisyyspalvelut arvioi yhdistyksen toiminnan laatua säännöllisesti.

-          Avustus voi kohdentua yhdistyksen ohjausresurssiin, osaksi työllistettyjen palkkauskustannuksia ja vähäisessä määrin työllistämisestä aiheutuviin välttämättömiin kustannuksiin

-          Avustusta ei myönnetä sellaiseen toimintaan, johon kaupunki on myöntänyt muuta avustusta tai johon yhdistys saa hankeavustusta. Muualta haetut/saadut avustukset ja tuet tulee ilmoittaa hakuvaiheessa

-          Toiminnan sisällöstä, tavoitteista, arvioinnista ja seurannasta laaditaan erillinen sopimus.

-          Yhdistys sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

 • yhdistyksellä on osoittaa työkokeilussa vaadittava palkattu ohjaus- ja vastuuhenkilö
 • yhdistys sitoutuu työnantajan lakisääteisiin velvoitteisiin
 • yhdistys sitoutuu tuottamaan työkokeilun päätyttyä siitä vaadittavan palautteen tai muun vastaavan arvion
 • yhdistys sitoutuu palkkaamaan työttömän työnhakijan yli 80 prosentin työajaksi
 • yhdistys sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan työtöntä työnhakijaa kohti pitkäkestoisia opinto- ja urasuunnitelmia (esim. oppisopimus)

 

Mikäli yhdistys täyttää vaaditut ehdot, se hyväksytään avustuksen piiriin. Hakemukset käsittelee työllisyyspalveluiden asiantuntijatyöryhmä ja hyväksymisestä tehdään viranhaltijapäätös. Hakeutuminen avustuksensaajaksi on mahdollista milloin tahansa vuoden 2022 aikana.

Avustushaun toinen vaihe eli haku avustettavasta työttömästä tehdään kuukausittain sähköisen asioinnin kautta. Avustuksen hakemiseen on olemassa oma, erillinen sähköinen haku. Hakemukseen on liitettävä asiakastilasto, josta on nähtävissä työttömän työnhakijan jatkopolutus sekä mahdolliset työkokeiluun päättymiseen kohdistuvat päättöpalautteet. Avustuksen piiriin kuuluvien työttömien työnhakijoiden kohdalta käydään aloituskeskustelu aina työllisyyspalvelujen yhdyshenkilön kautta.

 

 Avustuksen piiriin kuuluvan työttömän työnhakijan kriteerit ovat:

 • Henkilön tulee olla kokkolalainen työtön työnhakija, jolla on työkokeilu- ja palkkatukioikeus.
 • Palvelupolun on tuettava työttömän työnhakijan työllistymispolkua. Hänen palvelutarpeen arvioinnissa noudatetaan lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
 • Työtön työnhakija tarvitsee 1?3 kuukauden arvioinnin työssä suoriutumisesta. Työkokeilun päätyttyä vaaditaan aina työkokeilupalaute. Työttömän työnhakijan palvelutarve määrittelee mahdolliset muut arviointimenetelmät.
 • Työtön työnhakija tarvitsee tukea opinto- ja urapolulle
 • Työttömästä työnhakijasta ei ole saatavissa muuta päällekkäisrahoitusta, esimerkiksi hankkeen kautta
 • Työsuhde solmitaan yli 80 prosentin työajaksi.
 • Työtön työnhakija voidaan palkata myös Kokkolan kaupungille ja sijoittaa edelleen yhdistykseen

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus hyväksyy yllä olevat kriteerit.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa