Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 634

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite2  Kartat

 

Keskuspuiston sisäliikuntahallin alue vapaasti haettavaksi

 

Kaupunginhallitus 20.12.2021 § 634  

849/10.00.02/2021  

 

 

Valmistelija Kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen ja kaupungingeodeetti Matti Kivistö

 

 Kokkolan keskuspuistosuunnitelmassa on ns. H-halli, joka on alustavasti ajateltu sisäliikuntaan tarkoitetulle toiminnalle.

 

 Liite A § 634 kartat

 

 Hallin toteuttajaa haetaan avoimella kilpailulla.

 

 Laatuvaatimukset

 

 H-Halli sijoittuu urheilupuiston ja erityisesti tapahtumapuiston keskeiselle alueelle. Rakennustapana ei hyväksytä pressuhallia vaan rakennuksen tulee sopia nykyiseen urheilupuiston rakennuskantaan (jäähalli - uimahalli). Tärkeimmät julkisivuosat ovat kaakkoon (sisääntulo jäähallin-uimahallin edustalta) sekä lounaaseen (tapahtumapuistoon). Varattavan alueen lounaiselta osalta osoitetaan vuokrasopimuksessa pienehkö osa yhteiskäyttöön tapahtumapuiston kanssa suurten tapahtumien aikana (käyttörasite).

 Alueen puusto lounaaseen ja luoteeseen tulee rakennuksen alaa ja välitöntä reunaa lukuun ottamatta säilyttää (tapahtumapuiston puistomainen luonne).

 Alueeksi varataan noin 1 hehtaarin alue joka asemakaavan mukaisella tehokkuusluvulla e=0,40 tarkoittaa 4000 k-m2 rakennusoikeutta. Asemakaavassa ei ole erillistä vaatimusta autopaikoista mutta suunnittelussa tulisi alueelle varata vähintään 1 ap/kaksi samanaikaista käyttäjää.

 Toiminnallisena minimivaatimuksena rakennukseen tulee sijoittaa kaksi-kolme tenniskenttää sekä kaksi-neljä sulkapallokenttää.  Kerrosalan puitteissa muina toimintoina puku- ja pesutilojen lisäksi voisivat tällöin olla esim. neljä padel kenttää sekä pöytätennistila.

 

 

 Luovutustapa ja -hinta

 Alue luovutetaan vuokraamalla. Vuokran määrittämiseksi on pyydetty puolueeton ul­ko­puo­li­nen lausunto.

 

 Oheisaineisto Arviolausunto

 

 Lausunnon mukaan kyseisen tontin arvo on 20 eu­roa/m2. Kaupunki on aiemmin päättänyt mm. Padel-hallien arvoksi 5 euroa/m2. Ottaen huomioon sisäliikuntahallin keskeisen si­jain­nin keskuspuiston ytimessä, voidaan alueen arvona vuokraa määritettäessä käyttää lau­sun­non mukaista 20 euroa/m2. Tällöin 5 %:n mukaan laskettuna vuokra on 1 euro/m2.

 

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää

 

 

 

1                  laittaa Kokkolan keskuspuistoon sijoittuvan sisäliikuntahallille (H-halli) tarkoitetun alueen julkisesti haettavaksi. Hakuaika päättyy 18.3.2022.

 

2                  että, hakuilmoitus julkaistaan kaupungin www-sivuilla. Lisäksi aluetta markkinoidaan KOSEKin kautta.

 

3                  että, hakemuksesta on käytävä ilmi vähintään jäljempänä mainitut asia, joita myös käytetään kriteereinä suunnitteluvarauksen saajaa valittaessa:

 

-                    kirjallinen kuvaus suunnittelutavoitteista kohteessa

-                    alustava tilaohjelma

-                    asemapiirrosluonnos 1:500

-                    julkisivuluonnokset 1:200

-                    pohjapiirustusluonnos 1:200

-                    havainnekuvat

-                    hankkeen toteutusaikataulu

 

4                  valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan valitsemaan ne hakemukset, joiden kohdalla on parhaat edellytykset jatkokehittämiselle ja pyytämään jatkoon päässeeltä yhdeltä tai useammalta hakijalta tarkennuksia ja lisäselvityksiä hakemuksiin

 

5                  hankkeen toteuttajasta. 

 

6 alue luovutetaan vuokraamalla. Vuokran suuruus vuonna 2022 on 1 euro/m2, joka sidotaan elinkustannusindeksiin.

 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa