Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 604

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite1  Äänestyslista (kh)

 

Kulttuuritoiminnan avustustoiminnan uudistus; kumppanuus- ja
tapahtuma-avustukset

 

Kaupunginhallitus 14.12.2021 § 604  

771/02.05.01.00/2021  

 

 

Valmistelija kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus

 

SIVIST § 128

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2020 / 87

kulttuuri- ja taidelaitosten avustustoiminnan uudistamisen siten, että

kaupunki laatii yhdessä laitosten kanssa kolmivuotisen suunnitelman laitosten toiminnallisista tavoitteista sekä kaupungin avustuksista. Useampi vuotisen suunnitelman on nähty tukevan niin kaupungin talouden kuin laitosten toiminnankin pitkäjänteisempää suunnittelua. Kaupungin kulttuuripalvelujen vastuualueen kautta tukemien tapahtumien ja kumppanuusavustusta saavien ammatillisten kulttuuritoimijoiden toiveena on pidemmän aikaa ollut saman tyyppinen avustusjärjestely, joka on nyt käynnistetty taidelaitosten kanssa.

 

Kulttuuripalvelujen vastuualue on käynyt avustusuudistusta ja kolmivuotista avustussopimusta koskevat neuvottelut uuteen avustusmalliin siirtyvien toimijoiden kanssa. Neuvotteluissa ja niiden pohjalta laatimissaan kolmivuotissuunnitelmissa kulttuuritoimijat ovat esitelleet suunnitelmia vuosien 2022-2024 toiminnastaan ja taloudestaan sekä esityksensä siitä, miten kulttuuritoiminnan tulevaisuuden suuntaviivat vaikuttavat toimijoiden avustustarpeeseen. Kaupungin avustukset yhteisöille ovat jo joidenkin vuosien ajan pysyneet entisellään, mikä on lisännyt avustuspainetta. Lisäksi joidenkin toimijoiden avustukset ovat olleet toimintaan ja vaikuttavuuteen nähden alimitoitettuja. Näiden osalta avustustaso pyritään korjaamaan suunnitelmakauden aikana toiminnan ja yleisen avustustason mukaiseksi.

 

Kulttuuripalvelujen vastuualue on laatinut edellä kuvattujen neuvottelujen pohjalta kolmivuotisen avustussuunnitelman (2022-2024) luonnoksen, joka tuodaan kaupungin hallinnon hyväksyttäväksi. Toimijakohtaisiin suunnitelmiin on kirjattu kunkin toimijan vuosittainen avustus suunnitelma, sekä avustustason lopulliseen määritykseen liittyvät ehdot. Lisäksi suunnitelmiin kirjataan avustuksen saajien toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle. Suunnitelmissa on huomioitu vuosittainen vaihtelu avustettavien yhteisöjen toiminnassa. Suunnitelmia ja niihin kirjattujen tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuosittain. Toimijakohtaiset suunnitelmat esitellään lautakunnalle erillisenä aineistona.

 

Tapahtuma-avustusten suunnitelma 2022-2024

 

Vuosi / avustuskohde

2021/€

2022/€

2023/€

2024/€

Kokkolan Kinojuhlat

  8 000

15 000

17 500

20 000

Kokkolan Talviharmonikka

40 000

40 000

45 000

42 000

Kokkolan Talvitanssit

12 000

12 000

12 000

12 000

Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat

25 000

30 000

25 000

25 000

Ullavan kuvataide ja musiikki

  5 000

  5 000

  6 000

  7 000

Ykspihlajan Kulttuuriviikko

  7 000

12 000

15 000

15 000

Yhteensä, €

97 000

114 000

120 500

121 000

 

 

Kumppanuusavustusten suunnitelma 2022-2024

 

Vuosi / avustuskohde

2021/€

2022/€

2023/€

2024/€

Guardia Nueva orkesteriyhdistys

33 000

35 000

35 000

39 000

 

Kokkolan Nuorisosoittokunta

23 000

23 000

28 000

23 000

Vionoja-säätiö, Taide-Vionoja

  6 000

  8 000

  8 000

  9 000

Taito Keski-Pohjanmaa

25 000

27 000

28 000

29 000

 

Yhteensä, €

87 000

93 000

99 000

100 000

 

Avustussuunnitelma vuosille 2022-2024 hyväksytään kaupungin valtuustossa. Vuoden 2022 osalta kyseessä on avustuspäätös. Vuosien 2023 ja 2024 avustusta toimijat hakevat normaalisti, mutta päätöksenteon pohjana käytetään tätä avustussuunnitelmaa. Suunnitelman toteutumisen vuosittaisesta seurannasta vastaa kaupungin kulttuuripalveluista vastaava lautakunta, johon seuranta-asiakirjat valmistelee kaupungin kulttuuripalvelujen vastuualue yhdessä avustettavien toimijoiden kanssa.

 

Avustusuudistus koskee vain edellä esiteltyjä kulttuuritoimijoita.

Kulttuuripalvelujen vastuualue jatkaa kulttuurin harrastustoiminnan tukemista edelleen kohdeavustusmäärärahalla.

 

Sivistysjohtaja  Lautakunta päättää osaltaan hyväksyä ja esittää kaupunginhallituk-selle edellä esitellyn suunnitelman tapahtuma- ja kumppanuusavustuksista vuosille 2022-2024.

 

Päätös  Sivistyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan suunnitelman tapahtuma- ja kumppanuusavustuksista vuosille 2022-2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

 

KH § 562

 

Kaupunginjohtaja  Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun.

 

Päätös  Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 Valmistelija Kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus

 

 Käydyn lähetekeskustelun perusteella on laadittu esitys.

 

 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

 

1 hyväksyy esitetyt periaatteet kolmivuotisten suunnitelmien laatimiseksi kulttuuritoiminnan tapahtuma- ja kumppanuusavustuksiksi vuosille 2022-2024.

 

2 antaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtäväksi sovittaa kulttuuritoiminnan tapahtuma- ja kumppanuus-avustukset kaupunginhallituksen vuosittain antamiin talousarviokehyksiin.

 

Käsittely I varapuheenjohtaja Sillanpää esitti, että asia palautetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle valmisteltavaksi. Puheenjohtaja  Innanen sekä jäsenet Ojala, Jukkola, Pietilä, Koskela ja Nurmi-Lehto kannattivat palautusesitystä.

 

Äänestys Suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen sai 5 ääntä ja Sillanpään palautusesitys sai 7 ääntä. Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

 

 Liite A § 604  Äänestyslista

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsittelyyn.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa