Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 22.05.2024 klo 12:00 - / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
19   Laillisuus ja päätösvaltaisuus Laglighet och beslutförhet
20   Pöytäkirjan tarkastajat Protokolljusterare
21   Työjärjestyksen hyväksyminen Godkännande av föredragningslistan
22 Ympäristöterveydenhuollon taksa ja maksut Miljöhälsovårdens taxa och avgifter
23 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2024 sekä osavuosikatsaus Budgetens utfall 1.1.-30.4.2024 samt delårsrapport
24   Eläinlääkintähuollon toimitilat/Perhonjokilaakso Veterinärvårdens verksamhetsutrymmen/Perho ådal
25   Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto Beslut av ledande tjänsteinnehavare / tillkännagivande
26   Tiedoksi merkittävät asiat Delgivningsärenden
27   Muut asiat Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Hankaniemi Tapani puheenjohtaja
Nygård Irene 1. varapuheenjohtaja
Nyman Jan-Ove jäsen
Kottari Vuokko jäsen
Paavola Kari jäsen
Wistbacka Inger jäsen
Kokkonen Mika jäsen
Änäkkälä Pirjo jäsen
Syrjälä Toni jäsen
Tunkkari Jussi jäsen
Hirvinen Juha varajäsen
Smeds Andreas esittelijä
Koljonen Risto jäsen
Halonen Eva-Lotta sihteeri

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa.