Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.04.2024 klo 18:00 - / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
31   Laglighet och beslutförhet
32   Protokolljusterare
33 Detaljplaneändring / Åströms kvarter / Godkännande
34 Karleby stads personalberättelse 2023
35   Budgetändring 2024 / Skatteinkomster, statsandelar och avskrivningar enligt plan
36 Ekonomi- och personalrapport 1–2/2024
37   Avgång från förtroendeuppdrag / Hiltunen
38   Svar på fullmäktigemotion / IB-gymnasium till Karleby
39   Svar på fullmäktigemotion / Slopning av hyra för jaktmark
40   Svar på fullmäktigemotioner / Karleby till Finlands vackraste kommun, Iståndsättande av Vikåviken samt Snygga upp och iståndsätta Strandstråket
41 Fullmäktigemotion / Bostadspolitisk grupp
42 Fullmäktigemotion / Grundande av Rautakuru nationalpark
43 Fullmäktigemotion / Iståndsättning av idrottsplanen vid Marinkaisten koulu

Osallistuja Tehtävä
Isotalus Tiina ordförande
Paloranta Johanna första vice ordförande
Peltokangas Mauri andra vice ordförande
Anderson Stefan ledamot
Anttila Markus ledamot
Egge Faisa ledamot
Fiskaali Heimo ledamot
Haapasaari Emma ledamot
Haimakainen Pentti ledamot
Hankaniemi Tapani ledamot
Hautamäki Jorma ledamot
Herlevi Reino ledamot
Innanen Sari ledamot
Kalliokoski Matti ledamot
Kauppila Jorma ledamot
Keränen Ulpu ledamot
Kippo Hannu ledamot
Kivilehto Kauko ledamot
Koljonen Risto ledamot
Koskela Minna ledamot
Lahti Mauri ledamot
Leinonen Pia ledamot
Leivo Marjaana ledamot
Lukkarinen Margita ledamot
Nurmi Pekka ledamot
Nurmi-Lehto Anna ledamot
Ojala Jyrki ledamot
Orjala Sirpa ledamot
Paananen Jukka ledamot
Pajunpää Tapio ledamot
Pietilä Oliver ledamot
Pikkarainen-Haapasaari Jaana
Puurula Juha ledamot
Ruisaho Sakari ledamot
Salo Mauri ledamot
Sillanpää Timo ledamot
Simpanen Sami ledamot
Snellman Hans ledamot
Teerikangas Emilia ledamot
Timonen Marlén ledamot
Kauppi Pekka ersättare
Mourujärvi Reetta ersättare
Virtanen Mika ersättare
Lukkarila Juuso ungdomsfullmäktiges representant
Tuurinmaa Nora ungdomsfullmäktiges representant
Mattila Stina stadsdirektör
Weizmann Ben förvaltningsdirektör
Kujala Nina stadsmiljödirektör
Sandberg Jonne utvecklingsdirektör
Taarna Terho bildningsdirektör
Tornikoski Mikko ekonomidirektör
Vuorinen Titta kommunikationskoordinator
Korpisalo Päivi marknadsförings- och kommunikationschef
Mäkelä Lea förvaltningssekreterare
Järvenpää Jussi utvecklingschef
Parkas-Tieva Riikka tf personaldirektör

Nähtävilläolo
Protokollet hålls efter justeringen framlagt i det allmänna datanätet.
Alkaen 22.04.2024