Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024 klo 15:30 - 19:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
86   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
87   Pöytäkirjan tarkastajat
88   Työjärjestyksen hyväksyminen
89   Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat
90 Teollisuustontin varaaminen Topparinmäeltä / Antila Invest Oy perustettavan yhtiön lukuun
91 Teollisuustontin varaaminen Rantavalli / Latovarjo yhtiöt Oy perustettavan yhtiön lukuun
92 Tontin varaaminen yksityistä päiväkotia varten, entisen Kirkonmäen koulun tontti / Hoivatilat Oyj
93 Pientalotontin varaaminen Puntuksen alueelta / KI-Group Oy
94 Kauppakirjan mukainen rakentamisvelvoite
95 Vuokrasopimuksen uusiminen, Ykspihlajan Toimitaloyhdistys Ry
96 Vuokrasopimuksen ehtojen muuttaminen, KIP Service Oy
97   Maankäyttösopimus Mesilän teollisuusalueen kaavamuutoksessa
98 Kälviän Isonkedontien asemakaavaan liittyvä maankäyttösopimus
99 Asemakaavan muutos / Kälviän opiston alue / Käynnistäminen
100 Akkalankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava / Neoen / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
101 Lausunto Boliden Kokkola Oy:n nykyisen vaarallisen jätteen jätealueen laajennuksen ympäristölupahakemuksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
102   Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäen, Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n ja Kokkolan Kehitysyhtiö Oy:n osakkeenomistajan yksimieliset päätökset / Lopputilitykset
103 Kokkolan ratapihan kehittäminen / Hankesopimus
104   Kokkolan leirintäalue / Uuden yrittäjän hakeminen suljetulla huutokauppa menettelyllä / Keskeyttäminen
105 Eräiden pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalennukset tilinpäätöksessä 2023
106   Lautakuntien käyttösuunnitelmat vuodelle 2024
107 Hallintosääntömuutos / TE2024 uudistus
108   Työvoimakoulutuksena järjestettävän maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen optiolunastus
109   Sivistystoimen organisaatiomuutoksen virkajärjestelyt
110   Sivistystoimen vastuualuejohtajien virkanimikemuutokset 1.9.2024 alkaen
111   Opetus- ja kasvatusjohtajan viran aukijulistaminen sekä valintaprosessi
112   Opetuspalvelujen eräiden virkojen perustaminen
113 Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma vuosille 2024-2027
114   Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten vastuualueiden hankekatsaus 2024
115   Työkykyjohtamisjärjestelmän pilotointi
116   Europarlamenttivaalit 2024 / Uusien ennakkoäänestyspaikkojen kartoittaminen
117   Esitykset tasavallan presidentin vuonna 2024 myöntämistä kunniamerkeistä
118   Sidonnaisuusilmoitus / Kaupunginjohtaja
119   Yhtymäkokousedustaja / Optima
120   Osallistuminen USO-verkoston teemaseminaariin 20.3.2024
121   Korkeimman hallinto-oikeuden päätös / Ranta-asemakaavan muutos Ohtakari
122   Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Ympäristö- ja vesitalouslupa-asia, Rapasaari-Päiväneva-Köyhäjoki, Keliber Technology
123   Kokkolan Urheilupuisto Oy / Tilannekatsaus 2/2024
124   Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto
125   Pöytäkirjajäljennökset

Osallistuja Tehtävä
Innanen Sari puheenjohtaja
Sillanpää Timo I varapuheenjohtaja
Puurula Juha 2. varapuheenjohtaja
Koljonen Risto jäsen
Koskela Minna jäsen
Ojala Jyrki jäsen
Pietilä Oliver jäsen
Salo Mauri jäsen
Teerikangas Emilia jäsen
Timonen Marlén jäsen
Mourujärvi Reetta varajäsen
Nurmi-Lehto Anna varajäsen
Paloranta Johanna vston 1. varapuheenjohtaja
Mattila Stina esittelijä
Weizmann Ben pöytäkirjanpitäjä
Kytölaakso Kai varhaiskasvatustoimenjohtaja
Taarna Terho sivistysjohtaja
Salo Kim talouspäällikkö
Djupsund Sanna palveluohjaaja
Ryyppö Timo projektipäällikkö Welado Oy
Sandberg Jonne Kokkolan Urheilupuisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Sivula Timo Kokkolan Urheilupuisto Oy:n toimitusjohtaja
Kivistö Matti kaupungingeodeetti
Harlamow Kim maankäyttöinsinööri
Cainberg Päivi kaupunkisuunnittelupäällikkö
Hannila Juhani kaupunkilupapäällikkö
Hirvijoki Tuomas vt johtava ympäristötarkastaja
Laitinen Jouni erityisasiantuntija
Tornikoski Mikko talousjohtaja
Parkas-Tieva Riikka vt henkilöstöjohtaja

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa
Alkaen 15.03.2024