Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 05.02.2024 klo 18:00 - 18:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3 Ändring av förvaltningsstadgan / Uppdelning av bildningssektorn
4   Ändring av förvaltningsstadgan / Stadsstrukturnämndens samt byggnads- och miljönämndens uppgifter och befogenheter
5 Mellanbedömning av stadsstrategin Vi har en bredare horisont 2022–2025
6 Utlåtande / Sammanslagning av Nedervetil kommundel med Karleby stad (partiell kommunsammanslagning)
7 Ekonomi- och personalrapport 10/2023
8 Bemötande / Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2022
9   Redogörelser för bindningar stadsfullmäktige för kännedom
10   Understödsplan för kulturinrättningar 2024–2026
11   Komplettering av antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige
12   Svar på fullmäktigemotion / Skolskjutsreglerna bör lämnas över till nämnden för behandling snarast möjligt
13   Svar på fullmäktigemotion / Hyresbostäder i Maringais
14   Svar på fullmäktigemotion / Allmän strandbastu och vinterbadplats
15   Svar på fullmäktigemotion / Förbindelse från Kaustarområdet till Linnusperävägen
16   Svar på fullmäktigemotion / Förbättring av säkerheten på Hangasbacksvägen
17   Svar på fullmäktigemotion / Tillgänglighet och parkering i centrum
18   Svar på fullmäktigemotion / Planmässighet i köp av skogar och skogsområden
19   Svar på fullmäktigemotion / Återupptagning av det nordiska samarbetet
20   Svar på fullmäktigemotion / Anslutande förbindelser från Karleby-Jakobstad flygplats till Karleby och vidare till landskapet
21 Ekonomi- och personalrapport 11/2023 och koncernen 10/2023
22 Fullmäktigemotion / Planering av tomterna till skolorna i Jokilaakso och Hakalax som kommer att läggas ner
23 Fullmäktigemotion / Byggande av en enhet för småbarnspedagogik på Kyrkbacken och anordnande av verksamheten

Osallistuja Tehtävä
Isotalus Tiina ordförande
Paloranta Johanna första vice ordförande
Anderson Stefan ledamot
Anttila Markus ledamot
Cygnel Hanna ledamot
Fiskaali Heimo ledamot
Haapasaari Emma ledamot
Haimakainen Pentti ledamot
Hankaniemi Tapani ledamot
Hautamäki Jorma ledamot
Herlevi Reino ledamot
Innanen Sari ledamot
Jukkola Janne ledamot
Kalliokoski Matti ledamot
Kauppila Jorma ledamot
Keränen Ulpu ledamot
Kippo Hannu ledamot
Kivilehto Kauko ledamot
Koljonen Risto ledamot
Koskela Minna ledamot
Lahti Mauri ledamot
Leinonen Pia ledamot
Leivo Marjaana ledamot
Lukkarinen Margita ledamot
Nurmi Pekka ledamot
Nurmi-Lehto Anna ledamot
Ojala Jyrki ledamot
Orjala Sirpa ledamot
Paananen Jukka ledamot
Pajunpää Tapio ledamot
Partanen Petri ledamot
Pietilä Oliver ledamot
Ruisaho Sakari ledamot
Salo Mauri ledamot
Sillanpää Timo ledamot
Simpanen Sami ledamot
Snellman Hans ledamot
Teerikangas Emilia ledamot
Timonen Marlén ledamot
Kauppi Pekka
Mourujärvi Reetta
Rehula Tuomas
Virtanen Mika
Lukkarila Juuso ungdomsfullmäktiges representant
Tuurinmaa Nora ungdomsfullmäktiges representant
Mattila Stina stadsdirektör
Weizmann Ben förvaltningsdirektör
Kujala Nina stadsmiljödirektör
Sandberg Jonne utvecklingsdirektör
Taarna Terho bildningsdirektör
Tornikoski Mikko ekonomidirektör
Parkas-Tieva Riikka tf. personaldirektör
Vuorinen Titta kommunikationskoordinator
Korpisalo Päivi marknadsförings- och kommunikationschef
Mäkelä Lea
Järvenpää Jussi utvecklingschef

Nähtävilläolo
Protokollet hålls efter justeringen framlagt i det allmänna datanätet.
Alkaen 08.02.2024