Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024 klo 12:02 - 13:22 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Laillisuus ja päätösvaltaisuus Laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjan tarkastajat Protokolljusterare
3   Työjärjestyksen hyväksyminen Godkännande av föredragningslistan
4 Valvontasuunnitelman toteutuminen 2023 Tillsynsplanens förverkligande 2023
5   Lausunto/Hallituksen esitysluonnos laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta
6   Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto Beslut av ledande tjänsteinnehavare / tillkännagivande
7   Tiedoksi merkittävät asiat Delgivningsärenden
8   Muut asiat Övriga ärenden
9   Salassa pidettävä asia

Osallistuja Tehtävä
Hiltunen Raimo puheenjohtaja
Nyman Jan-Ove jäsen
Kottari Vuokko jäsen
Paavola Kari jäsen
Änäkkälä Pirjo jäsen
Syrjälä Toni jäsen
Tunkkari Jussi jäsen
Hirvinen Juha varajäsen
Smeds Andreas esittelijä
Eva-Lotta Halonen sihteeri
Peltoniemi Maria varajäsen
Hernesniemi Veijo varajäsen

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa.