Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023 klo 12:07 - 13:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
59   Laillisuus ja päätösvaltaisuus Laglighet och beslutförhet
60   Pöytäkirjan tarkastajat Protokolljusterare
61   Työjärjestyksen hyväksyminen Godkännande av föredragningslistan
62   Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle 2024 Maximalt belopp för veterinärarvoden år 2024
63   Hankintapäätös/Laboratorio- ja näytteenottopalvelut vuosille 2024-2026 Beslut om upphandling/Laboratorie- och provtagningstjänster för åren 2024-2026
64   Luottotappioiden kirjaus 2020 Avskrivning av kreditförluster 2020
65   Irtaimistoluettelo 2023 Lösöresförteckning 2023
66 Talousarvion toteutuminen 1.1-31.10.2023 Utfallet av budgeten 1.1.-31.10.2023
67 Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2020-2024/ päivitys 2024 Mellersta Österbottens miljöhälsovårds tillsynsplan för åren 2020-2024/uppdatering 2024
68   Kysely ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Enkät gällande ordnandet av miljöhälsovården
69   Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto Beslut av ledande tjänsteinnehavare / tillkännagivande
70   Tiedoksi merkittävät asiat Delgivningsärenden
71   Löytöeläinpalvelut 2024-2026
72   YTH Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Hiltunen Raimo puheenjohtaja
Nyman Jan-Ove jäsen
Kottari Vuokko jäsen
Paavola Kari jäsen
Wistbacka Inger jäsen
Kokkonen Mika jäsen
Tunkkari Jussi jäsen
Smeds Andreas esittelijä
Eva-Lotta Halonen sihteeri
Tuikkanen Oskari varajäsen
Peltoniemi Maria varajäsen

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa.