Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 04.10.2023 klo 12:00 - 13:31 / Ei tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
50   Laillisuus ja päätösvaltaisuus Laglighet och beslutförhet
51   Pöytäkirjan tarkastajat
52   Työjärjestyksen hyväksyminen Godkännande av föredragningslistan
53   Talousarvion toteutuminen sekä osavuosikatsaus 1.1-31.8.2023 Budgetens utfall 1.1.-31.8.2023 samt delårsrapport
54   Eläinlääkintähuollon toimitilat/Perhonjokilaakso/oikeus osallistua suunnittelupalavereihin Veterinärvårdens verksamhetsutrymmen/rättighet att delta i planeringsmöten
55   Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto Beslut av ledande tjänsteinnehavare / tillkännagivande
56   Tiedoksi merkittävät asiat Delgivningsärenden
57   Muut asiat Övriga ärenden
58   Talousarvioesitys 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 Budgetförslag 2024 och ekonomiplan 2025-2026

Osallistuja Tehtävä
Hiltunen Raimo puheenjohtaja
Nygård Irene 1. varapuheenjohtaja
Kottari Vuokko jäsen
Paavola Kari jäsen
Wistbacka Inger jäsen
Kokkonen Mika jäsen
Änäkkälä Pirjo jäsen
Syrjälä Toni jäsen
Tunkkari Jussi jäsen
Hirvinen Juha varajäsen
Smeds Andreas esittelijä
Nikula Annukka sihteeri

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa.