Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 06.09.2023 klo 12:00 - 13:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
38   Laillisuus ja päätösvaltaisuus Laglighet och beslutförhet
39   Pöytäkirjan tarkastajat Protokolljusterare
40   Työjärjestyksen hyväksyminen Godkännande av föredragningslistan
41 Talousarvioesitys 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 Budgetförslag 2024 och ekonomiplan 2025-2026
42 Ympäristöterveyslautakunnan vastine / Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022 Miljöhälsovårdsnämndens genmäle / Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2022
43 Talousarvion toteutuminen 1.1-31.7.2023 Budgetens förverkligande 1.1.-31.7.2023
44   Tarjouspyyntö/Laboratorio- ja näytteenottopalvelut vuosille 2024-2026 Anbudsförfrågan/Laboratorie- och provtagningstjänster för åren 2024-2026
45   Valvontaeläinlääkärin viran perustaminen
46   Eläintautitorjunta/määräaikaisien näytteenottoavustajien palkkaaminen
47   Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto Beslut av ledande tjänsteinnehavare / tillkännagivande
48   Tiedoksi merkittävät asiat Delgivningsärenden
49   Muut asiat Övriga ärenden

Osallistuja Tehtävä
Hiltunen Raimo puheenjohtaja
Nygård Irene 1. varapuheenjohtaja
Nyman Jan-Ove jäsen
Kottari Vuokko jäsen
Paavola Kari jäsen
Kokkonen Mika jäsen
Änäkkälä Pirjo jäsen
Syrjälä Toni jäsen
Tunkkari Jussi jäsen
Hirvinen Juha varajäsen
Smeds Andreas esittelijä
Nikula Annukka sihteeri

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa.