Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 28.08.2023 klo 18:00 - 21:27 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
70   Laglighet och beslutförhet
71   Protokolljusterare
72   Referensplan för enhetsskolan Halkokarin yhtenäiskoulu
73 Kapitalisering av Karleby Idrottspark Ab
74 Skötsel- och nyttjandeplan för Karleby nationalstadspark
75 Ändring av bytesbrevets villkor / Karleby Energi Ab
76 Budgetändring / Köp av markområde på Kronportens område
77   Likviditetsutjämning / Amortering av lån
78   Avslutande och resultat av ekonomiprogrammet 2020-2022
79 Ekonomi- och personalrapport 5/2023
80   Sysselsättningsöversikt januari - juni 2023
81 Fortsatt användning av rådhuset / arbetsgruppens rapport
82   Avgång från förtroendeuppdrag / Puurula
83   Svar på fullmäktigemotion / Rekrytering av upphandlings- samt projektspecialist
84   Svar på fullmäktigemotion / Utveckling av boende för äldre
85 Svar på fullmäktigemotion / Ändring av grunderna för bidrag som beviljas för enskilda vägar
86 Fullmäktigemotion / Aktiv och mångsidig bostadspolitik
87 Fullmäktigemotion / Skolskjutsreglerna bör lämnas över till nämnden för behandling snarast möjligt
88 Fullmäktigemotion / Tillgänglighet och parkering i centrum
89 Fullmäktigemotion / Bedömning och utveckling av verksamhet ska fogas till stora bygginvesteringar
90 Fullmäktigemotion / Karleby till Finlands vackraste kommun

Osallistuja Tehtävä
Isotalus Tiina ordförande
Paloranta Johanna första vice ordförande
Peltokangas Mauri andra vice ordförande
Anderson Stefan ledamot
Anttila Markus ledamot
Cygnel Hanna ledamot
Fiskaali Heimo ledamot
Haapasaari Emma ledamot
Haimakainen Pentti ledamot
Hankaniemi Tapani ledamot
Hautamäki Jorma ledamot
Herlevi Reino ledamot
Jukkola Janne ledamot
Kalliokoski Matti ledamot
Kauppila Jorma ledamot
Keränen Ulpu ledamot
Kippo Hannu ledamot
Kivelä Tomi ledamot
Kivilehto Kauko ledamot
Koljonen Risto ledamot
Koskela Minna ledamot
Lahti Mauri ledamot
Leivo Marjaana ledamot
Lukkarinen Margita ledamot
Nurmi Pekka ledamot
Nurmi-Lehto Anna ledamot
Ojala Jyrki ledamot
Orjala Sirpa ledamot
Pajunpää Tapio ledamot
Puurula Juha ledamot
Ruisaho Sakari ledamot
Salo Mauri ledamot
Sillanpää Timo ledamot
Snellman Hans ledamot
Teerikangas Emilia ledamot
Timonen Marlén ledamot
Ahlskog Hanna-Lea ersättare
Friis Patrik ersättare § 73
Hiltunen Raimo ersättare
Palosaari Anneli ersättare
Pietilä Roy ersättare
Pikkarainen-Haapasaari Jaana ersättare
Simpanen Sami ersättare
Tynkkinen Teija ersättare
Ylikarjula Jukka ersättare § 73
Lukkarila Juuso ungdomsfullmäktiges representant
Tuurinmaa Nora ungdomsfullmäktiges representant
Mattila Stina stadsdirektör
Weizmann Ben förvaltningsdirektör, protokollförare
Järvenpää Jussi utvecklingschef, protokollförare § 73
Kujala Nina stadsmiljödirektör
Rytkönen Kirsi personaldirektör
Sandberg Jonne utvecklingsdirektör
Taarna Terho bildningsdirektör
Tornikoski Mikko ekonomidirektör
Vuorinen Titta kommunikationskoordinator
Korpisalo Päivi marknadsförings- och kommunikationschef
Mäkelä Lea förvaltningssekreterare
Isoaho Veli-Matti byggnadschef
Biskop Kristian stadsarkitekt
Sinkkonen Jenni controller

Nähtävilläolo
Protokollet hålls efter justeringen framlagt i det allmänna datanätet.
Alkaen 01.09.2023