Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 09.05.2022 klo 18:00 - 18:43

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
29   Laglighet och beslutförhet
30   Protokolljusterare
31 Stranddetaljplan för Tankar / Godkännande
32 Delgeneralplaner för gruvområden / Keliber Oy / Godkännande
33 Ekonomi- och personalrapport 1-3/2022
34 Slutbedömning av Karleby stadsstrategi Karleby förnyas djärvt 2018 - 2021
35   Svar på fullmäktigemotioner
36 Svar på fullmäktigemotion / Bullerräcke längs riksväg 8
37   Svar på fullmäktigemotion / Mentalvårdstjänster
38   Svar på fullmäktigemotion / Förbättring av trafiksäkerheten på området mellan Björkhagen och Yxpila
39 Svar på fullmäktigemotion / Småindustri och företagsverksamhet utanför stadskärnan
40 Svar på fullmäktigemotion / Förstasnöspår till Sandhagen
41 Fullmäktigemotion / Ingen vindkraftsplanläggning i Karleby

Osallistuja Tehtävä
Isotalus Tiina ordförande
Paloranta Johanna första vice ordförande
Peltokangas Mauri andra vice ordförande
Anderson Stefan ledamot
Anttila Markus ledamot
Egge Faisa ledamot
Fiskaali Heimo ledamot
Haapasaari Emma ledamot
Haimakainen Pentti ledamot
Hankaniemi Tapani ledamot
Hautamäki Jorma ledamot
Herlevi Reino ledamot
Innanen Sari ledamot
Jukkola Janne ledamot
Kalliokoski Matti ledamot
Karhu Virpi ledamot
Kauppila Jorma ledamot
Keränen Ulpu ledamot
Kippo Hannu ledamot
Kivelä Tomi ledamot
Kivilehto Kauko ledamot
Koljonen Risto ledamot
Koskela Minna ledamot
Lahti Mauri ledamot
Lukkarinen Margita ledamot
Niemi Kauko ledamot
Nurmi Pekka ledamot
Nurmi-Lehto Anna ledamot
Ojala Jyrki ledamot
Orjala Sirpa ledamot
Paananen Jukka ledamot
Pajunpää Tapio ledamot
Partanen Petri ledamot
Pietilä Oliver ledamot
Puurula Juha ledamot
Ruisaho Sakari ledamot
Salo Mauri ledamot
Snellman Hans ledamot
Teerikangas Emilia ledamot
Timonen Marlén ledamot
Lapinoja Päivi ersättare
Mourujärvi Reetta ersättare
Virtanen Mika ersättare
Tuurinmaa Josper ungdomsfullmäktiges representant
Vehmanen Miisa ungdomsfullmäktiges representant
Mattila Stina stadsdirektör
Weizmann Ben förvaltningsdirektör
Saarinen Jari ekonomidirektör
Kujala Nina stadsmiljödirektör
Rytkönen Kirsi personaldirektör
Sandberg Jonne utvecklingsdirektör
Taarna Terho bildningsdirektör
Mäkelä Lea förvaltningssekreterare
Vuorinen Titta kommunikationskoordinator
Parkas-Tieva Riikka anställningschef

Nähtävilläolo  
Protokollet hålls efter justeringen framlagt i det allmänna datanätet.  
Alkaen 13.05.2022