Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/252

 

 

Kungörelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungörelse om Bulleranmälan / Västra parken, Nollpunkt 2024 1.6.2024

 

Ledande miljöinspektören beslutade 15.5.2024 bevilja Karleby ungdomstjänster ett tillstånd enligt 118 § i miljöskyddslagen. Anmälan gäller evenemanget Nollpunkt 2024 1.6.2024 i Västra parken i Karleby. En karta finns som bilaga till ansökan.

 

Publiceringstidpunkten för kungörelsen är 17.5.2024. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten, dvs. 24.5.2024.

 

Denna kungörelse och de handlingar som kungörs hålls offentligt framlagda under tiden

17.5.–24.6.2024 på Karleby stads webbplats.

 

Besvär över ledande miljöinspektörens beslut kan anföras skriftligen hos Vasa

förvaltningsdomstol. Besvärsskriften med bilagor ska tillställas Vasa förvaltningsdomstol före kungörelsetidens utgång.

 

Tilläggsinformation 040 8068 309/ Tuomas Hirvijoki.

 

  Karleby 16.5.2024

 

   STADSMILJÖ, TILLSTÅND

 

 

 

Julkaistu: 17.05.2024