Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/229

 

 

Kungörelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut on bullerånmalen / Havsparken Karleby, Till Havs-mässan 25.5.2024 -26.5.2024

 

Ledande miljöinspektör beslutade 8.5.2024 bevilja Hilla Group Oyj ett tillstånd enligt 118 § i miljöskyddslagen. Anmälan gäller Till Havs-mässan 25.5.2024 -26.5.2024 i Havsparken i Karleby. En karta finns som bilaga till ansökan.

 

Publiceringstidpunkten för kungörelsen är 14.5.2024. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten, dvs. 21.5.2024.

 

Denna kungörelse och de handlingar som kungörs hålls offentligt framlagd under tiden

14.5.–20.6.2024 på Karleby stads webbplats.

 

Besvär över ledande miljöinspektörens beslut kan anföras skriftligen hos Vasa

förvaltningsdomstol. Besvärsskriften med bilagor ska tillställas Vasa förvaltningsdomstol före kungörelsetidens utgång.

 

Tilläggsinformation 040 8068 309/ Tuomas Hirvijoki.

 

  Karleby 13.5.2024

  

  STADSMILJÖ, TILLSTÅND

 

 

 

Julkaistu: 14.05.2024