Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kokkolan kaupunki

RSS-linkki

https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/438

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) meddelar att samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004). Kommunerna i NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde hör huvudsakligen till Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde, men vissa kommuner hör också delvis till Ule älvs-Ijo älvs vattenförvaltningsområde (Kannus, Lestijärvi och Toholampi) och till Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde (Alajärvi, Lestijärvi, Perho och Soini).

 

Den offentliga kungörelsen är framlagd till påseende 15.12.2023–17.6.2024 på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten.

 

Julkaistu: 15.12.2023